Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Omega Food & Sweets S.R.L

Denumire operator: Omega Food & Sweet S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Strada G-ral. Alexandru St. Radovici, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/7411/2020, cod unic de înregistrare 42723500 („Societatea”).

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGDP), Societatea prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte, cu respectarea cerințelor legale și in condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. Ce prelucrare face obiectul prezentei politici de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Această politica de confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noștri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesat la adresa https://omegashop.ro („Utilizatori”).

Dacă aveți calitatea de persoana vizată însă nu vă încadrați în categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail office@omegashop.ro și vă vom furniza o politică de confidențialitate corespunzătoare situației dumneavoastră.

 1. Ce informații colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu Societatea (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web enumerat în Secțiunea 1 de mai sus („Website-ul”) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în alte modalități de comunicare. Colectarea datelor include informațiile pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza Website-ul precum și când raportați o problemă legată de Website. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de domiciliu sau adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Societatea nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat, informații legate de cazierul penal). Orice astfel de date furnizate Societății vor fi distruse imediat.

De fiecare dată când vizitați Website-ul, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice – de exemplu Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea dispozitivului dumneavoastră (calculator, telefon, tabletă, etc.) la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în secțiunea “Termeni și condiții” accesibilă din pagina principală a Website-ului;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include secvența de clicuri către, prin și de la Website (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.
 1. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • dacă trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (ex: livrare produse comandate prin intermediul Website-ului);
 • dacă trebuie să respectăm o obligație legală;
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane);
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru dispozitivul dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți Website-ul, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea Website-ului;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru publicitate și marketing în urma obținerii consimțământului dumneavoastră, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment, solicitând acest lucru în scris la adresa de e-mail office@omegashop.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie – spre exemplu, în vederea acceptării și onorării unei comenzi plasate pe Website. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 1. Parteneri comerciali:

Prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare are la bază (i) executarea contractului la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

 1. Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii sunt parte.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează (în scopuri de marketing), dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu mai doriți să vă folosim datele în acest fel, vă rugam să ne trimiteți un email la adresa office@omegashop.ro.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

 1. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vom vinde datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în nicio situație.

În cadrul Societății, doar un număr limitat de angajați au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”), cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, Livrare, Customer Support și IT. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Personalul Societății are dreptul să gestioneze datele cu caracter personal doar conform instrucțiunilor Societății și în strictă legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor Societății sau pentru protejarea intereselor legitime ale unor terțe părți, în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Societății;
 • parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (spre exemplu livratori, atunci când Societatea nu efectuează livrarea cu personal propriu);
 • furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-ului.

Întotdeauna Societatea va efectua o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și va impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Societății. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Societate, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și Societatea.

Societatea poate dezvălui date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați sau consultanți), doar dacă este necesar.

Vom putea partaja date cu caracter personal cu alte societăți afiliate Societății sau terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, precum cele care implică o schimbare a controlului asupra Societății, vânzarea activelor sale sau restructurări.

 1. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies în secțiunea “Termeni și condiții” accesibilă din pagina principală a Website-ului.

Societatea nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE și/sau SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; (ii) o certificare „scut de confidențialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (iv) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; (v) un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

 1. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu RGDP, puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră, oricând.

De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe taxe pentru a răspunde cererii dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa office@omegashop.ro. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România (www.dataprotection.ro).

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta politică și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră cât și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea aceștia.

Dacă sunteți Utilizator, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • pentru o perioadă de cel mult [2] ani, în cazul Utilizatorilor care nu plasează o comandă pe Website respectiv nu își creează un cont de client pe Website;
 • pentru o perioadă de cel mult [3] ani de la ultima comandă plasată, în cazul Utilizatorilor care plasează o comandă cu în urma creării unui cont de client pe Website.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, Societatea va distruge/șterge aceste date cu caracter personal, sub rezerva inexistenței oricărei alte necesități de stocare (spre exemplu în temeiul relațiilor contractuale în curs de derulare) și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor legitime.

 1. Securitatea datelor

Societatea păstrează datele dumneavoastră pe serverele proprii și/sau pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv servicii de cloud). Societatea folosește măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-ului. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta în mod nemijlocit și 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Confidențialitatea datelor minorilor

Societatea nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că un copil minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat Societății datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-ul utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizator. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-ul. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile nostru sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica privind fișierele de tip cookie în secțiunea “Termeni și condiții” accesabilă din pagina principală a Website-ului.

Website-ul poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect.

Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

 1. Linkuri către alte website-uri

Website-ul va putea furniza linkuri către website-uri pe care Societatea nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Societatea nu este responsabilă pentru politicile și practicile altor companii. Societatea nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contacta la adresa office@omegashop.ro sau puteți transmite o scrisoare în atenția Responsabilului Societății privind Confidențialitatea la adresa: OMEGA FOOD & SWEET S.R.L., București, Strada G-ral. Alexandru St. Radovici, Nr. 5, Sector 2.

Ultima actualizare: Decembrie 2020.

Vom putea actualiza această politica de confidențialitate din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website.
Vă rugăm să consultați această politica de confidențialitate periodic pentru orice modificări.